Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, ertirleriň üçin
Pida edýän şu günümi.

Bir-birekden uzaklara
Öňde-soňda gitmeli biz.
Ýa-ha bile bagtsyz bolup,
Ýa aýrylyp, bir-biregi
Bagtly ynsan etmeli biz.

Durmuş sabrymyz synady,
(Agyr... Juda agyr ykbal.)
Belki, bir gün göz ýeti:rsiň,
Söýgi hem däldir bu, ahmal...

Ýazgydymyz ýazylandyr,
Özgede,
özge bir ýerde.
Bagyşla, gyz! Bolup galdym
Bir gaýratsyz, näletkerde...Sapa HOMMADOWEdebiýat, Pegas tarapyndan 31

 • Pegas Pegas on № 2 22 сентября 2022 22:01
  Gerceknazar
  Şeýlediňňi şu wagt bilýäňmi?

  Nähilidigimi?
  Jogap
 • Gerceknazar Gerceknazar off № 3 24 сентября 2022 07:18
  Pegas

  Bagyşla, gyz! Bolup galdym
  Bir gaýratsyz, näletkerde...

  Şeýlediňňi şu wagt bilýäňmi?
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика