Dünyäniñ iñ bay yeri niresi? Bilyäñizmi? Amerika däl... Dubayam däl...  Mazarlyk!... Çünki mazarlykda aydylmadyk pikirler, edilmedik iśler, yazylmadyk kitaplar, üns berilmedik adamlar yatyr. Sebäbi, bularyñ hemmesi gorkdylar... Töwekgelçilik etmekden.... Edil siz yaly! Emma size baśga bir zat aydayyn!.. Siz mazarlykda däl... Häzirlikçe däl... Dünyä birje gezek gelyäris, dogrymy? Her geçen wagt yzyna hiç-haçan dolanmaz!... Asla bu yazgyny birnji gezek okayšyñ yaly okamarsyñ. Durmuśy baśyndan baślamak diyilyän zat yok!...Çeśme bir widio yazgydan alynan...Edebiýat, Rigel tarapyndan 30

 • Hemedany Hemedany off № 1 22 сентября 2022 17:51
  Käbir zatlary syr edip ýanyň bilen äkitmeli halatlaram bolýa.
  Jogap
 • Brock Brock off № 2 22 сентября 2022 18:09
  Saňada iň baý ýeri arzuw etýän. Ýol bolsun.
  Jogap
 • Rigel Rigel off № 3 22 сентября 2022 19:44
  Brock,
  Hemmanki bile bolsun
  Jogap
 • Rigel Rigel off № 4 22 сентября 2022 19:46
  Yeke men in barjak yerim dal hemmamizin barjak yerimiz. Sonam gayrat edip diyilyan zatdan many cykarmajak bolsanyz uytgesik zat yazandyryn diyip teswir yazmanBrock,
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 5 22 сентября 2022 20:21
  Sol bay yere garamakam gitmek arzuwym
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 6 22 сентября 2022 20:24
  ŞYH,
  Eliň harajatsyz bir barma ol ýere. Depderdäki ýazgyňy pozdurmaly bolarsyň. Iman baýlygyndan baýap gideweri.
  Jogap
 • Anil Kapur Anil Kapur off № 7 22 сентября 2022 20:45
  Mollalar owerler ol kyyamaty.
  Goysalar bu yagty jahan yagshydyr
  Jogap
 • ŞYH ŞYH off № 8 22 сентября 2022 22:21
  Hemedany
  ŞYH,
  Eliň harajatsyz bir barma ol ýere. Depderdäki ýazgyňy pozdurmaly bolarsyň. Iman baýlygyndan baýap gideweri.

  Ay nahili bolsak seyle gidersda etjek zadymyz näme
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика