Siziň okamaly [däl] kitaplaryňyz!

1. Manly P. Hall - Tüm Çağların Gizli Öğretileri ve
Hür Masonların Kayıp Anahtarları
2. Madam
Blavatsky - Gizli Öğreti ve Teozofinin Anahtarı
3. Immanuel Velikovsky - Çarpışan Dünyalar ve
Kaos Çağları
4. William Bramley - Gods of Eden
5. Jordan Maxwell - Priesthood of the ILLES
6. Ernest Busenbark - Symbols Sex and the Stars
7. Douglas Reed - Milletlerin Aldatılması
(Controversy of Zion)
8. Michael Heisser - Façade
9. Laura Knight Jadzcyk - The Secret History of the
World
10. Sun Tzu - Savaş Sanatı
11. Robert Lanza -
Biocentrism
12. Zecharia Sitchin - Enkinin Kayıp
Kitabı
13. Zecharia Sitchin - 12. Gezegen
14. Eric von Dänniken - Tanrinin arabalari
15. Vance Oakley Packard - Çaktırmadan
İkna
16. Esther Villar - Kölenin Mutluluğu Kadının
Dünyası Erkeğin Rüyası
17. Michael Tellinger -
Slave Species of God
18. Georg Hegel - Bilinç
Problemi Köle-efendi diyalektiği Praksis felsefesi
ve Düşüncenin Ustaları
19. Adolf Hitler - Mein Kampf
(Kavgam)
20. Carl Jung - Sosyal Duygunun
Gelişiminde Bireysel Psikoloji
21. Benjamin Walker
- Gnosticism Its History And Influence
22. Robert
Kyosaki - Zengin Baba Yoksul Baba
23. Peter
Tompkins - Secrets of the Soil
24. Fulcanelli -
Mystery of the Cathedrals
25. Fulcanelli - The
Dwellings of the Philosophers
26. Bob Altemeyer -
Amazing Conversions: Why Some Turn to Faith
& Others Abandon Religion
27. Thomas Sheridan -
Puzzling People: The Labyrinth of the
Psychopath
28. George K. Simon - Kuzu Postunda
Kurt
29. Albert J. Bernstein - Duygusal Vampirler:
Kanınızı Kurutan İnsanlarla Başa Çıkmanın
Yolları
30. Ray Kurzweil - The Age of Spiritual
Machines: When Computers Exceed Human
Intelligence
31. George Orwell - 1984
32. Aldous
Huxley - Cesur Yeni Dünya
33. James Billington -
Fire in the Minds of Men
34. Samuel P. Huntington -
Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin
Yeniden Kurulması
35. Stephen King - Kubbenin Altinda
36. F. Amadeo Giannini - Worlds
Beyond The Poles
37. Robert Green - The 33
Strategies of War
38. Mouravief - Volume I-III
(Exoteric, Mesoteric, Esoteric Cycle
39. Jared
Diamond - Collapse (How Societies Choose To
Fail Or Succeed)
40. Jeff Lowenfells - Teaming with
Microbes - A Gardener's Guide to the Soil Food Web
41. Erich H. Cline - 1177 B.C. The Year
Civilization Collapsed
42. Georg Emerson - The smoky God
43. Eric Dubay - Flatlantis
44. Eric Dubay - Flat earth concpriacy
45. Alexandr Gleasson - Is the Bible from Heaven? Is the Earth a Globe?
46. Hamza Yardimcioğlu - Köleler ve Efendiler
47. Enki Gravitas - Matrixde kung fu
48. Ergun Candan - Gizli sirlar öğretisi
49. Gahl Eden - Kosmik gezgin
50 David Ichke - İnsanoğlu Ayağa Kalk
51. Texe Marrs - Codex Magica

Şu kitaplaryň hemmesini okadyňmy diýýän bolsoňyz, jogabym: Ýedisini ýa okadym ýa-da okamadyn :)))Edebiýat, Khanture tarapyndan 38

 • Hemedany Hemedany off № 1 22 сентября 2022 18:53
  Näçe wagt-da dynyp bolarka bulary?! Iş, alada, gazanç we ş.m. zatlar bilen?!
  Jogap
 • suw suw off № 2 22 сентября 2022 18:55
  menä bulardanam beter gyt kitaplar toplymyny tapdym....
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 3 22 сентября 2022 18:55
  Hemedany,
  Mennaly goz gezdirsen bir ayda dynyp bolody :)
  Jogap
 • suw suw off № 4 22 сентября 2022 18:55
  bu men jynlary owreniji
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 5 22 сентября 2022 18:57
  suw,
  Suwa girip ters okaýansyň onda?
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 7 22 сентября 2022 18:59
  Hemedany,
  Bilmedim sholardan bira 1942 sahypady :)
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 9 22 сентября 2022 19:03
  Khanture,
  Ölmäkäm dynaryn ýa dynmaryn. Bolman-da ýarsyna okaryn nesip bolsa.
  Jogap
 • suw suw off № 10 22 сентября 2022 19:16
  Khanture,
  yagshy
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 11 22 сентября 2022 19:20
  Hemedany,
  Köpüsini maslahat bererlik däl.
  Jogap
 • Hemedany Hemedany off № 12 22 сентября 2022 19:22
  Khanture,
  Köpüsiniň adyny görüp okarlyk däldigini gördim
  Jogap
 • Brock Brock off № 15 22 сентября 2022 20:18
  David Icke-ň The Biggest Secret kitabyna okadym.
  Jogap
 • Brock Brock off № 16 22 сентября 2022 20:18
  Bulardan başgada Ahmat Samantho-ň Terrorism Illuminati kitabynam okaň
  Jogap
 • Brock Brock off № 17 22 сентября 2022 20:20
  Swami Satchidanand-ň Againts satanism vol.6 kitaby okaň
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 18 22 сентября 2022 20:23
  Brock,
  Sennenem peýdaly teswir çykjak ekenä bro! :)
  Jogap
 • Brock Brock off № 19 22 сентября 2022 20:25
  37nji Robert Green "The 33" dälde "The 33 strategies of War" bolmaly. Bet kitap şu. Okaň
  Jogap
 • Brock Brock off № 20 22 сентября 2022 20:26
  Khanture
  Brock,
  Sennenem peýdaly teswir çykjak ekenä bro! :)

  Men nerwi damar oýnamany guýmenje hasaplaýan. Onsaň iç gysanda peýdasyz zatlary yazyberyan :))
  Jogap
 • Brock Brock off № 21 22 сентября 2022 20:28
  David daýyň The biggest secret kitaby betlaý. Oka töre senem şony.
  Jogap
 • Brock Brock off № 22 22 сентября 2022 20:30
  Blä mende ady yadyma dusenok, hazir tapamok, bir bet kitap bolmaly "Napalyon and Antichrist" diyip. Ady seylerakdirlay harp yalnyslyk bar bolmagy ahmal
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 23 22 сентября 2022 20:36
  Brock,
  Insan oglu ayaga kalk shonsuny okadym. Ok sps onam tapsam okarn
  Jogap
 • Brock Brock off № 25 22 сентября 2022 20:40
  Khanture,
  Poçta ýaz biggest secredi ugradaýyn. Internetden mugt tapmarsyn. Men sana "MUGT" bereyin so kitaby
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 26 22 сентября 2022 20:48
  Brock,
  Poctada hangoutsam versiya tazele diyip dur. Karoci taze tel almasam bolanok :(
  Jogap
 • picasso picasso off № 27 22 сентября 2022 20:48
  Kitaphana goyayyn kyn gormeseniz bizem okaly turkche inlische ruscha tapawudy yok dusunyan
  Jogap
 • Brock Brock off № 28 22 сентября 2022 20:49
  Khanture,
  Google diske goýsam alyp bilermiň? J1 telefon ulanyadyn oytyan. J1 lerde seylerak yagday boldy oytyan arada biri bilenem hangoutsda habarlasjak bolduk welin bolmady
  Jogap
 • Brock Brock off № 29 22 сентября 2022 20:50
  Kompyuteriň bardy damay, o name oda bolanokmyKhanture,
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 31 22 сентября 2022 20:51
  Brock,
  Satdyma. Saňa aýtmadymmy ýa?
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 32 22 сентября 2022 20:52
  Brock,
  Türkce En buyuk sir diyip pdf bar eken no doly terjime edilmedik diyya
  Jogap
 • Brock Brock off № 33 22 сентября 2022 20:56
  Khanture
  Brock,
  Satdyma. Saňa aýtmadymmy ýa?

  Çala ýada düşýär. Iniň (Serdargylyç) birine aydyp yazanda okadym oytyan.
  Jogap
 • Brock Brock off № 34 22 сентября 2022 20:56
  Khanture,
  Name barada o turk kitap. Kim awtory?
  Jogap
 • Brock Brock off № 35 22 сентября 2022 21:00
  Khanture,
  Bir wagt Necronomicon atly kitap aydypdyn. Internetde versiyasy kop eken. 1-2 sanysyny aldym welin okamana wagt tapamok kawagtam yaltalyk tutya. Gysgaca name baraay so kitap aytsana??
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 36 22 сентября 2022 21:00
  Brock,
  Shol biggest secretin terjimesi doly dal diyya yone
  Jogap
 • Brock Brock off № 37 22 сентября 2022 21:03
  Khanture,
  Mena turk, rusca okanymdan inlis okasam gowy dusunyan. 100 bolmasada beylekilerden gowy. Okamyzda inlis dilinem zorlap owredipdiler blä. Peydasy degya indi :))
  Jogap
 • menembiri menembiri on № 38 22 сентября 2022 21:34
  Brock,
  Inlis dilini ovrenmane hovesim bar nameden bashlayyn!? Ozbashyma ovrenip bilyenmi ya ovretyencha yuz tutmalymy!?
  Jogap
 • Brock Brock off № 39 22 сентября 2022 21:54
  menembiri,
  Aý men iňlis dili mugallym däl. Şondada pikirimi aydayyn. Ozbashyňa öwrenmek kyn bolyar (maňa seyle belki her kim her hilidir) Basgalarada ansat daldigine kepil gecip biljek. Owretyanci bolanda namani goz onune tutyanyna bilemok welin 3 aylyk kurslar bolyar, solara gatnasan gowy okatyalar owretyaler. Sebabi o yere pul tolap baryar her kim. Onsan pul toleyan adam bir zatlar owrenmek un toleyar, jan etýär. Ustesine beyle okuw merkezlen mugallymlaram ökde bolyar. Sebabi o yere pul tolap okamana baryalar.

  Ozbashyna 0-dan başlap bilmermikaň diyyan. Bir ýerden biraz bolsada suntament almasaň.
  Jogap
 • Brock Brock off № 40 22 сентября 2022 21:59
  menembiri,
  Maňara zor bilen öwretdiler. Gramatikany öwredenlerinde öwrenip ýat tutmana beren sözlerini ýat tutmasaň soňundan nakazaniýa bardy welin nakazaniýadan öwreneniň yat tutanyň amatly diyip owrenipdik. Yogsa howesimem bar welin iň yaltanyan zadym dil owrenmek. Yone bir owrensen kellane girse son cykanok eken. Peysam köp :))
  Jogap
 • picasso picasso off № 42 22 сентября 2022 23:33
  Bizde sonky kurslarda bankajyk duryady mollimin onunde turkmence gurlesen 20 ya 50 tenne yadymda dal sona atmaly bay owrenyana :)
  Jogap
 • sᴛᴀᴛᴇ sᴛᴀᴛᴇ off № 44 23 сентября 2022 00:09
  Mejbury ýagdaýda okajak bolmaň özüňize peýda berjek, okan zatlaryňyzy durmuşda ulanyp bolaýjak kitaplary okaň, meselem biznes-motiwasiýa bölüme degişli kitaplaryň zyýany degmez. Puluň bar – mümkinçiligiň bar.

  Ýöne bu kitaplaram erbet däl, aňyňy, dünýagaraýşyňy we pikirlenmäni öňe sürmäne kömek edýär.
  Jogap
 • Mümkin Mümkin off № 45 23 сентября 2022 01:44
  Picasso,Jojo Moyes meñ iñ halaýan ýazyjym.Hemme kitaplaryny uly gyzyklanma bilen okadym.Aýratynam "Senden önce ben" kitabyny maslahat berýän.Şu saýtda şol barada mowzugam açypdym.@Belki nikimde açylan mowzuklañ içinde bardyr.
  Jogap
 • Goklors Goklors on № 46 23 сентября 2022 06:13
  Dil meselesinde ýarpy-ýalta. iňlisçe 0 , türkçäni ýigrenýän, orsça köçe dilinde gürläp bilýän emma bu kitap okamak üçin ýeterlik däl. okýaň köp ýerine düşünmän gaharyň gelýär
  Jogap
 • picasso picasso off № 47 23 сентября 2022 06:23
  Mümkin off № 45Şu gün, 01:44

  Picasso,Jojo Moyes meñ iñ halaýan ýazyjym.Hemme kitaplaryny uly gyzyklanma bilen okadym.Aýratynam "Senden önce ben" kitabyny maslahat berýän.Şu saýtda şol barada mowzugam açypdym.@Belki nikimde açylan mowzuklañ içinde bardyr.

  Okadym "senden sonra beni" okadynmy "senden once benin" dowamy hemmesini okan bolsan onam okansynla Emily Bleeker "Sır" kitaby gyzykly birem Tess Gerritsen maslahat beryan "Diriliş" ya "Siliniş" ikisem gowy
  Jogap
 • picasso picasso off № 48 23 сентября 2022 06:27
  Wulf Dorn-am gowy "Şizofren" gowy kitap
  Jogap
 • Khanture Khanture off № 49 23 сентября 2022 07:02
  picasso
  Bizde sonky kurslarda bankajyk duryady mollimin onunde turkmence gurlesen 20 ya 50 tenne yadymda dal sona atmaly bay owrenyana :)

  :)))))
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика