Gel

Armana öwrüldi, arzuwly bagtym,
Diýeñde: " men indi seni söýemok ".
Ganly göz ýaşlarym döretdi derýa,
Derýa dolup daşýar, rehmiñ inen ýok.

Bilmen, günäm näme aýtsana eý ýar?
Jogapsyz soraglar, dilýär kalbymy.
" Sensiz niçe dünýe bolsa bary dar ",
Diýen wadalarñyñ, kaýda ýalkymy?

Neçün terk edenñe, tapmadym sebäp,
Aýt, söýgiñ gum bolup, äkitdimi ýel?
Ýoklugyñ derdinden, ejizlän ýürek,
- Heniz urup durka, gyssan gülüm gel.

Şirnazar Taganow
Edebiýat, Ichki_dunyam_officiall tarapyndan 47

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика