Bir saýdy aňsatlyk bilen hacklemek üçin DDoS FRebite ýa-da Termux gerek. Frebite köp ýerde doňany üçin we yz galdyrýandygy üçin Termux ulanyň. Termux açanyňyzdan soňra şu kody ýazyň:

sg/bite/godaddy-max/23011111

Açylan paneliň içinden /56-yny tapyň we yzyna şu kody ýazyň:

webhacht/godaddy-full/fake-ddos34523011111

Soňra ýene açylan paneliň aşagynda web saýt maglumatlary we "domain hack" bardyr. Domain hack usuly ynandyryjy bolmadygy üçin aşakdaky "Next" düwmesine basyň. Açylan ýüze saýdyň adresini ýazyň, (saydynady.com görnüşinde) ýazanyňyzdan soňra "Alternative go" düwmesine basyp ýene:

webhacht/godaddy-full/fake-ddos34523011111

şu kody ýazyň, ýokarda sanlar çykar, çykan sanlardaky gerekmejek html java kodlaryny "clear" ýazyp arassalaň. Soňra aşaky sanlardan 2000-i alyp "Alternative go" düwmesine täzeden basyň we garaşyň. Saýt 3 sagadyň içinde doňar, 6 sagadyň içinde doňup açylyp başlar. Gowy çozuş edilende saýt 4-6 gün ýapyk galar.
Sorag-jogap, qwerty1 tarapyndan 34

 • picasso picasso off № 2 26 сентября 2022 14:05
  Saydy hacklaninden son yzyňy yitirip bolmasa peydasy name
  Jogap
 • Xyivenia_babayeva. Xyivenia_babayeva. off № 3 26 сентября 2022 14:21
  Picasso
  Ha seylemi ya

  Halden bari pikirlenip otyna, o mowzukda teswir yazmaly dal ekenim dp. Hacklansa birinji ocur menden goruler dp
  Jogap
 • picasso picasso off № 4 26 сентября 2022 15:43
  Xyivenia_babayeva. off № 3Şu gün, 14:21

  Picasso
  Ha seylemi ya

  Halden bari pikirlenip otyna, o mowzukda teswir yazmaly dal ekenim dp. Hacklansa birinji ocur menden goruler dp

  :)))
  Jogap
 • qwerty1 qwerty1 on № 6 26 сентября 2022 21:32
  Xyivenia_babayeva.,
  picasso,
  Düşünip bilseň edip bolmajak zad ýok.
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика