Haýran galýan: näme üçin köp sütemlere, aýralyklara, ölümlere döz gelen ýürek pahyr (“pahyr” diýenimi neme görmäň, ýürek ölen...) agramy 50 kg-ä ýetmeýän gyzjagazyň öňünde ejizleýär?!

Haýran galýan: näme üçin ölüm çyn, ýaşaýyş ýalan?!

Haýran galýan: näme üçin okaýan az?!

Haýran galýan: näme üçin iýmege baglanyp bolanok, ýöne içmege, çekmege baglanylýar?!

Haýran galýan: näme üçin elde ýazmak (ручной) kyn, telefonda, kompýuterde ýazmak aňsat?! :)

Haýran galýan: men näme üçin henizem sallah??? :)))Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 24

 • Hiayress Hiayress off № 1 4 октября 2022 14:30
  "Haýran galýan: näme üçin elde ýazmak (ручной) kyn, telefonda, kompýuterde ýazmak aňsat?! :)"

  Bu-la prikoldaky "Näme üçin atagzy barda, itagzy ýok" diýen ýaly bolupdyr. :)
  Jogap
 • Pegas Pegas off № 2 4 октября 2022 14:38
  Hiayress
  "Haýran galýan: näme üçin elde ýazmak (ручной) kyn, telefonda, kompýuterde ýazmak aňsat?! :)"

  Bu-la prikoldaky "Näme üçin atagzy barda, itagzy ýok" diýen ýaly bolupdyr. :)

  Şu günler elde bir zatlar ýazýan biri üçin bir bloknota. Jebir berýär diňe. :))
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 3 4 октября 2022 14:38
  Menem haýran galýan: "Saýtymyzyň maksady okyjylaryň arasynda okamana we ýazmana höwesi artdyrmak" diýip, soňrada saýtdaky maglumatlary göçürip alyp bolmaz we beýleki sosial ulgamlarda paýlaşyp bolmaz derejesine getirýän we maglumatyň ýaýramagyna päsgelçilik döredýän adamlara.
  Jogap
 • Pegas Pegas off № 4 4 октября 2022 14:39
  Hiayress
  Menem haýran galýan: "Saýtymyzyň maksady okyjylaryň arasynda okamana we ýazmana höwesi artdyrmak" diýip, soňrada saýtdaky maglumatlary göçürip alyp bolmaz we beýleki sosial ulgamlarda paýlaşyp bolmaz derejesine getirýän we maglumatyň ýaýramagyna päsgelçilik döredýän adamlara.

  Menden bir görme! :D
  Jogap
 • Hiayress Hiayress off № 5 4 октября 2022 14:40
  Pegas,
  Ýokdaýt, aýtýan we edýän zatlarynyň arasyndaky çaprazlygy aýtýanlaý.
  Jogap
 • Remezan Remezan off № 6 4 октября 2022 14:52
  Haýran galýan: men näme üçin henizem sallah??? :)))

  Sallahlykdan çyksañ habar et, men şonda hasam haýran galardym.
  Jogap
 • Pegas Pegas off № 7 4 октября 2022 15:22
  Remezan
  Haýran galýan: men näme üçin henizem sallah??? :)))

  Sallahlykdan çyksañ habar et, men şonda hasam haýran galardym.

  😁
  Jogap
 • Victus Victus off № 9 4 октября 2022 17:18
  Mena bame ucin hayran galmayanymada hayran galyan)
  Jogap
 • şoşo şoşo off № 10 4 октября 2022 17:19
  Haýran galýan: men näme üçin henizem sallah??? :)))


  Bolmasa durmuşa çykaýyň
  Jogap
 • şoşo şoşo off № 11 4 октября 2022 17:20
  Haýran galýan: näme üçin ölüm çyn, ýaşaýyş ýalan?!

  Spektakl oýnap, öýe gaýdylýa,
  Teatrda ýaşap bolanok
  Jogap
 • Pegas Pegas off № 12 4 октября 2022 17:21
  şoşo
  Haýran galýan: men näme üçin henizem sallah??? :)))


  Bolmasa durmuşa çykaýyň

  Gowy pikir.
  Jogap
 • şoşo şoşo off № 13 4 октября 2022 17:22
  Haýran galýan: näme üçin okaýan az?!

  Okamagyň esasy peýdasy , akyl almak,

  Ýöne akyldan zeýrenip ýören ýok , herkim akylly,
  Adamlara pul gerek , akyl, okamak gerekdäl
  Jogap
 • Rigel Rigel off № 14 4 октября 2022 21:53
  Хаýран галýан: мен нäме üçин хенизем саллах??? :))) hehehe
  Jogap
 • Soho Soho off № 15 4 октября 2022 21:56
  men:a shu gashynyn ashagyny (gabak bn gash aralygy) gaty ayyryan gyzlara hayran galyan, hachan gorsen bir zada gen galyp duran yaly...
  Jogap
 • Soho Soho off № 17 4 октября 2022 22:02
  @Rigel, adam bir zada gen galanda (hayran galanda) gashy galyandyr (shony goz onune tutyan), kabir gyzlar gashyny gaty alya welin, sholary gen galdyranyny hem bilip bilman gechyan...
  Jogap
 • Pegas Pegas off № 19 5 октября 2022 01:28
  Soho
  men:a shu gashynyn ashagyny (gabak bn gash aralygy) gaty ayyryan gyzlara hayran galyan, hachan gorsen bir zada gen galyp duran yaly...

  😁
  Jogap
 • danger danger off № 20 5 октября 2022 10:28
  ,,sallahlygyñ nalasyn özüñ bilýañ jan gelin,
  ýanyñda ýaryñ bolmasa ýeke gezmek kyn gelin''
  Jogap
 • LIDER LIDER off № 21 5 октября 2022 12:26
  Men-a kabir adamlaryn yash toy bellemek un gowyja kafe gozleyshine we kabir adamlaryn awtobusa yol krey bermek un manadyny zordan tapyshyna hayran galyan.
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика