Güýz gussasy

Güýz gyssagly alyp barýa günlerin.
Tüweleýläp, gelýän şemaly deýin,
Içgysgynç, gaýgyly damýar damjalar,
Gussaly ýüregiň owazy deýin.

Ýapraklar saralýar gün geçdigiçe,
Gaýgyly ýüregiň saralşy deýin.
Bu durmuş üýtgäp dur ýyl geçdigiçe.
Pasyllaň ýer çalşyp üýtgeýşi deýin.

Güýzüň güni gyssaglyja geçsede,
Ýürek gussam gyssananok geçmäne.
Içgysgynç damjalar damyp geçsede.
Şemal gussalarmy dolap dur ýene.

Awtor: Geldiyewa Mahym.
01.12.2021, 6:08.
Edebiýat, Vekil_City tarapyndan 30

Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика