Ajygyp ýetişmäkäň uklap ýetişmeli, gaty dogry aýdylan jümle.
Gyzlar bir köýnegi üç gezek geýip taşlaýar. Oglanlar bir köýnegi 30 gezek myhmançylyga
geýýär, 1 ýylam öýde geýýär, soňra köýnek pahyryň özi ýyrtylyp gidýär. Ondan hem
peýdalanýarlar :)
Ýaş ýigitleri goramagyň halkara guramasy habar berýär! Türkmen gyzlary ýüzlerine pomada
çalmak da täze rekorda gadam basdylar. Daşary ýurtly we türkmen gyzlar 1 günde takmynan 3
kg pomada iýýän bolsa ol san uçurumda 10 kg çykyp bilýär. Şonuň üçinem jemgiýetçilik
ýerlerinde , toý dabaralarynda we uçurumlarda gyzlar bilen 10 metr howpsuz araçagi
saklamagaňyz, gyzlar bilen ogşaşmak gujaklaşmak ýaly herekleri etmegiňiz haýyşt edilýär.
Ýigitleri goramagyň halkara guramasy
Ogşaşmak-bu 90% mikrop 9% pomada we 1% söýgi.
Düşündirip bolmaýan 4 zat :
1.Söýgi
2.Wagt
3.Giňişlik
4.20 manat niräk sowuldy?
Adamlar üç topara bölünýar:
1.Etjil
2.Otçul
3.Mugtçyl.Täzelikler, Waglaýyn gelen. tarapyndan 05

 • Lui Paster Lui Paster off № 2 15 ноября 2022 16:24
  Näme üçin esasan erkekleñ köýnegi trýapga bolýar)
  Jogap
 • PROLIGA PROLIGA off № 4 15 ноября 2022 20:25
  Daşary ýurtly we türkmen gyzlar 1 günde takmynan 3
  kg pomada iýýän bolsa ol san uçurumda 10 kg çykyp bilýär.

  -Sula bidereklik.Hakykata gabat gelyan yeri yok.
  Jogap
 • ResulT ResulT off № 6 15 ноября 2022 20:47
  PROLIGA
  Daşary ýurtly we türkmen gyzlar 1 günde takmynan 3
  kg pomada iýýän bolsa ol san uçurumda 10 kg çykyp bilýär.

  -Sula bidereklik.Hakykata gabat gelyan yeri yok.

  Men okan yerimde 25 kg diyip durdy gysgaldyp aldym ozum😂
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика