***
Kakamyň dutary, ýatyrmyň şindem
Tozana basylyp garaňky burçda?
Tarlaryň kakmaga höwesim ýok meň,
Kakam ýaly däl men saňa hyruçda.

Indi barmysyňam diýýän ýok, saňa
Bu öýde bir kakam hyrydar bolan.
Kalbymyň tary deý bir çak çalynyp,
Indem sazandasyz undulyp galan.

05. 09. 2021. Mary
Edebiýat, W. P tarapyndan 36

  • şoşo şoşo off № 3 27 ноября 2022 00:10
    Bolsa pölöşäý diýjekdimdaý
    Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика