Dileg etsem senden beyik Allahym
Owal basda din imandan ayyrma
Basymam dik bolsun sag bolsun janym
Akyl, husdan abyraydan ayyrma

Zar etme Hudayym ozgan malyna
Pis adamlar gelmawersin yanyma
Goyma meni dogan gardas zaryna
Watandan, yakyndan, ilden ayyrma

Dost diyip saylanym dusman bolmasyn
Ahyrky edenim pusman bolmasy
Yat dowletin gysyn gyslap onmasyn
Gardaslamdan dost-yarlamdan ayyrma

Avtor: Ayna AmangeldiyewaEdebiýat, ýüreksözi tarapyndan 43

 • Abdylla33 Abdylla33 off № 1 24 января 2023 15:33
  Niyet gowy yone goshgynyñ ceperciligi gaty pes
  Jogap
 • Yusupahmet93 Yusupahmet93 off № 3 24 января 2023 17:19
  Gowy goshgy. Kemi yok. Abdyllanyñ ozi goshgy yazyarmyka. Ol goshga dushunyarmika. Goshgynyñ yetmezi bolsa delil getirmeli eken. Pikir gowy. Koñul we dil dileg-dogalary bilen Beyik Yaradana mynajat edyar. Gowy shygyr.
  Jogap
 • ýüreksözi ýüreksözi off № 4 24 января 2023 17:30
  Yusupahmet93,
  Sag bolun kop kop su wagt cyndanam azajygam bolsa begendim bir zadymyn gowy bolanyna
  Jogap
 • Yusupahmet93 Yusupahmet93 off № 5 24 января 2023 17:51
  Barha, barha ka, illeshibreresiñ. Irginsiz, yaltanman goshgyly kitaplary kop okasañ ozuñ duymazdan kamilleshiberyañ. Nesip bolsa, goshgy duzush tehnikasyny kemsiz owrenersiñ. Yone, kop oka.
  Jogap
 • Abdylla33 Abdylla33 off № 6 24 января 2023 18:21
  Delil getir getirme goşgy gowşak. Yusupahmet yumorlajak bolmagyñ namâ geregi bar. Awtoryñ Magtymguly bolmajagy belli zat. Muñ durtgulaber mundan Magtymguly cykmaz. Pâheý de bir. Goşgymy şul. Diñe garalama.Ne başy bar ne ayagy. Mundan awtor oz oñarjak işini tapmaly eken. Poeziyañ işini gorduler. Men şahyr diyip orta cykyp şugyryetiñ işini gprduler.
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 7 24 января 2023 18:22
  ýüreksözi
  Abdylla33,
  Kamilleserisda baryakak jan edyan oza

  Kime jaň edýäň 🤣🤣🤣
  Jogap
 • ýüreksözi ýüreksözi off № 8 24 января 2023 18:22
  Yusupahmet93,
  Sag bolun onem kan okayadym yenede artdyraryn
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 10 24 января 2023 18:24
  Yusupahmet93
  Gowy goshgy. Kemi yok. Abdyllanyñ ozi goshgy yazyarmyka. Ol goshga dushunyarmika. Goshgynyñ yetmezi bolsa delil getirmeli eken. Pikir gowy. Koñul we dil dileg-dogalary bilen Beyik Yaradana mynajat edyar. Gowy shygyr.

  Goşguda mynajat görmedim men-ä. Ýa men mynajat sözüne ýalňyş düşünýän...
  Jogap
 • ýüreksözi ýüreksözi off № 11 24 января 2023 18:25
  Abdylla33,
  Edil beydip yere sokmaga gerek daldi welin men oz yagdayymy bilyana seydip gowne degmek gerek dal bilsim yazdyk bir zatlar
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 12 24 января 2023 18:27
  ýüreksözi
  Yusupahmet93,
  Sag bolun kop kop su wagt cyndanam azajygam bolsa begendim bir zadymyn gowy bolanyna

  Gowy goşgy eken. Imanly goşgy, Beýik Biribara sygynýan adamyň setirleri.
  Ullakan like!
  Jogap
 • Vekil_City Vekil_City off № 13 24 января 2023 18:31
  Abdylla33
  Delil getir getirme goşgy gowşak. Yusupahmet yumorlajak bolmagyñ namâ geregi bar. Awtoryñ Magtymguly bolmajagy belli zat. Muñ durtgulaber mundan Magtymguly cykmaz. Pâheý de bir. Goşgymy şul. Diñe garalama.Ne başy bar ne ayagy. Mundan awtor oz oñarjak işini tapmaly eken. Poeziyañ işini gorduler. Men şahyr diyip orta cykyp şugyryetiñ işini gprduler.

  Men şahyr diýen däldirä ol? Ondan Magtymguly çykar diýip dawa edýänem ýok. Içinden çykan sözleri beýan edäýendirdä... Göwnüne degeniň bilen bir zat gazanýan bolsaň käşgä...
  Jogap
 • Yusupahmet93 Yusupahmet93 off № 14 24 января 2023 18:41
  Abdylla, goshginyñ ozi gowun gotermek ucin, yykylany galdyrmak ucin, adamyñ ruhuny gotermek uci yazylyar. Yañy doredikilik yoluna gadam basan shahyrlara dil hemayaty gerek. Sen bolsañ gowun yykyjy sozleri aydyañ. Munyñ buz ustunde tozan aramak yaly bir zat bolyar, agammyñ inimmiñ deñ dushummy bilmedim. Gowun yykmakda dal-de, gowun gotermekde adamkarcilik bolyar.
  Jogap
 • Yusupahmet93 Yusupahmet93 off № 15 24 января 2023 18:44
  Men awtory tanamok. Senem tanamok. Yone, poeziyañ hatyrasyna shygryñ yetmez, kelte gaydyan yerini deliller bilen berkit. Yogsa barden gaytma bolyar. Men-a goshgyny haladym. Goruñ-da.
  Jogap
 • Abdylla33 Abdylla33 off № 16 24 января 2023 19:16
  Delil diyyañ.Ine delil.
  ( ahyrky edenim puşman bolmasyn).
  Name ondan oñki edenleriñde puşman bolubersinmi.Iñ bolmanda şu setiri ( edyan işlerimde puşman bolmasyn) diyip duzedaymeli eken.
  Jogap
 • Abdylla33 Abdylla33 off № 17 24 января 2023 19:24
  Boladi men-da Ayna singlimizge omad tilayman.
  Jogap
 • ýüreksözi ýüreksözi off № 20 24 января 2023 19:56
  Abdylla33
  Delil diyyañ.Ine delil.
  ( ahyrky edenim puşman bolmasyn).
  Name ondan oñki edenleriñde puşman bolubersinmi.Iñ bolmanda şu setiri ( edyan işlerimde puşman bolmasyn) diyip duzedaymeli eken.

  Seydip duzedis berseniz basdan maslahat berseniz bolardy gowne degmek gerek dalda
  Jogap
 • ýüreksözi ýüreksözi off № 21 24 января 2023 20:05
  Yusupahmet93
  Men awtory tanamok. Senem tanamok. Yone, poeziyañ hatyrasyna shygryñ yetmez, kelte gaydyan yerini deliller bilen berkit. Yogsa barden gaytma bolyar. Men-a goshgyny haladym. Goruñ-da.

  Goldayanyn un sag bol
  Jogap
 • kwadrat kelle kwadrat kelle off № 22 24 января 2023 20:52
  Yusupahmet93,
  Юсуп Ахмет..Сен онки Hiayress агзамы?
  Jogap
 • Yusupahmet93 Yusupahmet93 off № 25 25 января 2023 00:41
  Men bu sayda ozaldanam Yusupahmet ady bilen giryardim. Yone saydyñ tehniki gurlushy sebapli adyñ yzyndaky ssiprlary uyugetmeli bolyardy. Hakyky adym bolsa, goy, illeriñki yaly syr bolup galybersin.
  Jogap
 • Aksary. Aksary. off № 26 25 января 2023 10:50
  Goşgy ozalky awtorlañ pikirinden daşlaşman,başgalaşman aýdylan pikirleri täzeden ýazmak ýaly bolupdyr.
  Meselem:din imandan aýyrma
  Akyl huşdan.
  Şuña meñzeş goşgular nace diyseñ kän.men Aynanyñ käbir gosgularyny okap gördüm.mña köp okamak gerek.zehini yokdäl .üstünlik!
  Jogap
 • Remezan Remezan off № 27 25 января 2023 11:43
  Aýna tüweleme, goşgyny galyba salyşyñ gowy pikiriñ gowy, emma täzeçillik açmaly, gözlegde täzeçil bolsañ gowy, zehiniñe söz ýok. Umuman, men okyjy höküminde şu görkezilen maslahatlaryñ ahlisem ýerlikli, biri göwne degdi diýip, göwniñi pes tutmaly däl, gaýta oñuna çenli göreşmeli, öwdi diýip özgerişden galmazlyk, goşgynyñ başy ökünmekden başlanýar, ilki ýoldan, ýoda soñ çygyra çykyp, azaşyp täzeden ýola gaýdyp gelinmeli. Berekella, göwnüñi ýykma menem seniñ ýaly öwrenje.
  Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика