Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda ählumumy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde bilimiň ähmiýetini bellemek üçin 24-nji ýanwary Halkara bilimler güni diýip yglan edýän karary kabul etdi. Bu karar ýer ýüzünde bilimiň adamzat durmuşynda we bütin dünýäde nähili geljegi emele getirip biljekdigini özüne maksat edinýär. Şu aýdylanlara esaslanyp, ýurdumyz bilim ulgamynda düýpli hem-de işjeň çemeleşýär.Täzelikler, Ahmall tarapyndan 48

  • Ahmall Ahmall off № 2 24 января 2023 22:21
    Vekil_City,
    Ol Türkemenistanyñ çäginde bellenýän bolaymasyn. Bul halkara.
    Jogap
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© Islenen.ru - Düzgünler

Яндекс.Метрика